Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7748
Title: Grégory Woimbée „Leçons sur la foi. Introduction à la théologie fondamentale”, Artège Le Thielleux, Paris-Perpignan 2016, ss. 380, kolekcja Sed contra, ISBN: 978-2-249-62378-3 - recenzja
Authors: Zieliński, Sławomir
Keywords: Grégory Woimbée; teologia fundamentalna
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Z. 50/1 (2017), s. 202-205
Abstract: "Recenzowana publikacja jest ciekawym przedsięwzięciem naukowym. Oryginalność książki nie wynika z podjętego tematu wiary, ale ze sposobu przedstawienia podjętej problematyki. Autor bazuje głównie na klasykach apologetyki i koncentruje się na nauczaniu Vaticanum I. Jest zatem prezentacją bardziej apologetyczną niż teologicznofundamentalną. Omawia nauczanie Vaticanum II, ale z „przezornym” dystansem, podobnie jak z dozą krytyki przedstawia przedstawicieli teologii posoborowej. Niezależnie od podjętego tonu krytycznego, publikacja ma swoją wartość, gdyż przypomina i przybliża klasyczne elementy katolickiej doktryny dotyczącej aktu wiary".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7748
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zielinski_Gregory_Woimbee_Lecons_sur_la_foi_introduction.pdf414,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons