Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7748
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZieliński, Sławomir-
dc.date.accessioned2019-01-11T09:11:27Z-
dc.date.available2019-01-11T09:11:27Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationŚląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Z. 50/1 (2017), s. 202-205pl_PL
dc.identifier.issn0137-3447-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/7748-
dc.description.abstract"Recenzowana publikacja jest ciekawym przedsięwzięciem naukowym. Oryginalność książki nie wynika z podjętego tematu wiary, ale ze sposobu przedstawienia podjętej problematyki. Autor bazuje głównie na klasykach apologetyki i koncentruje się na nauczaniu Vaticanum I. Jest zatem prezentacją bardziej apologetyczną niż teologicznofundamentalną. Omawia nauczanie Vaticanum II, ale z „przezornym” dystansem, podobnie jak z dozą krytyki przedstawia przedstawicieli teologii posoborowej. Niezależnie od podjętego tonu krytycznego, publikacja ma swoją wartość, gdyż przypomina i przybliża klasyczne elementy katolickiej doktryny dotyczącej aktu wiary".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectGrégory Woimbéepl_PL
dc.subjectteologia fundamentalnapl_PL
dc.titleGrégory Woimbée „Leçons sur la foi. Introduction à la théologie fondamentale”, Artège Le Thielleux, Paris-Perpignan 2016, ss. 380, kolekcja Sed contra, ISBN: 978-2-249-62378-3 - recenzjapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reviewpl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zielinski_Gregory_Woimbee_Lecons_sur_la_foi_introduction.pdf414,52 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons