Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7749
Title: Nicole Roland, „Jacques Maritain. La sanctification du monde profane. Généalogie théologico-politique”, Paris 2016, Les éditions du Cerf, kolekcja Patrimoines, ss. 264, ISBN: 978-2-204-11135-5 - recenzja
Authors: Zieliński, Sławomir
Keywords: Nicole Roland; Jacques Maritain; filozofia chrześcijańska; teologia polityczna
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Z. 50/1 (2017), s. 199-202
Abstract: "Publikacja Nicole Roland jest interesująca i zarazem trudna, obejmuje szeroki obszar zaprezentowanej myśli francuskiego filozofa. Jest ważnym przypomnieniem aktualności jego propozycji. Jest ona ważna dla chrześcijaństwa, które odgrywa niezastąpioną rolę w demokratycznych i zeświecczonych społeczeństwach, dla których nie jest konkurencją, ale sprzymierzeńcem. Omawiana publikacja jest ważna dla człowieka – nie tylko wierzącego – który pozostawiony w nieogarnionych przestrzeniach swojej immanencji nie dostrzega sensu i nie potrafi zdobyć się na spojrzenie w przyszłość, nie tylko tę doczesną, ale i tę, która przyjdzie po zakończeniu doczesności".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7749
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zielinski_Nicole_Roland_Jacques_Maritain_La_sanctification_du_monde_profane.pdf416,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons