Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/775
Tytuł: Bractwa pobożne, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej (1945-1989)
Autor: Bednarski, Damian
Słowa kluczowe: bractwo kościelne; stowarzyszenie; ruch kościelny; diecezja katowicka
Data wydania: 2011
Wydawca: Księgarnia św. Jacka
Nr Serii/Raportu: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;60
Abstrakt: Autor postawił sobie za zadanie ukazać różnorodność form zrzeszania się wiernych świeckich w ramach wspólnot kościelnych w diecezji katowickiej po drugiej wojnie światowej. Ukazał ich cele, formy organizacyjne oraz sposób prowadzenia działalności. Spróbował odpowiedzieć na pytanie: dlaczego państwo komunistyczne obawiało się działalności bractw, stowarzyszeń, a później i ruchów kościelnych. Wreszcie przedstawił kulisy wieloletnich starań hierarchów kościelnych, które w końcu, w 1989 roku, doprowadziły do ponownego zalegalizowania jawnej i swobodnej działalności tych organizacji kościelnych w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/775
ISBN: 978-83-7030-758-5
ISSN: 1643-0131
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bednarski-Bractwa pobożne.pdf2,64 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons