Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7754
Title: Er(r)go...,
Authors: Kalaga, Wojciech
Keywords: literatura; kanon
Issue Date: 2017
Citation: Er(r)go : teoria, literatura, kultura, Nr 35, z. 2 (2017), s. 5-8
Abstract: Wojny o kanon: ponadczasowa mądrość czy legitymizacja społecznego porządku? Kanon gwarantuje i symbolicznie przedstawia wyobrażoną wspólnotę narodu oraz jej uniwersalne humanistyczne wartości – oto potencjał bojowy kultury. Spivak: „Kanony zabezpieczają instytucje w takim samym stopniu, w jakim instytucje zabezpieczają kanony”. Hermeneutyka podejrzliwości i selektywna tradycja kanonu, a trzeba jeszcze domieszać trochę sprawiedliwości społecznej. Indianie odrzucają racjonalizm i linearność, potrzebne zatem redefinicje i zmiany paradygmatu. Może kanon jako dialog międzykulturowy: biały Amerykanin, narracje niewolników i ekosystemiczna, nieantropocentryczna wizja świata Indian, a jeszcze płeć, inne rasy, mieszanki, różnorodność, mniejszości i Jhumpa Lahiri. A co z estetyką? Etyką? Najlepiej zastąpić kanon kanonem, ale nie wygładzać szorstkiego ziarna historii i polityki. Synchroniczne i diachroniczne pomnażanie kanonu […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7754
ISSN: 1508-6305
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalaga_Errgo.pdf376,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons