Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7756
Title: „Krieg und Nachkriegszeit in den Tagebüchern von Josef Knossalla (1878-1951), Pfarrer von Radzionkau”, Aschendorff Verlag 2015, ss. 144 - recenzja
Authors: Myszor, Jerzy
Keywords: Ks. Józef Knosała; Ks. prof. Ireneusz Celary; biografia; recenzja
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Z. 50/1 (2017), s. 183-188
Abstract: "Publikacja ks. Ireneusza Celarego wyszła jako 24. tom w serii „Arbeiten zur schlesischen Kirchengeschichte”, wydawanej przez Institut für ostdeutsche Kirchengeschichte, z siedzibą w Regensburgu. Instytut Niemiecko-Wschodni dba o popularyzację historii, zwłaszcza Kościoła, na terenach byłych Niemiec. I chwała mu za to, gdyż do obiegu niemieckiej, ale i polskiej historiografii wchodzi wiele cennych przyczynków naukowych. Ks. Józef Knosała to bardzo ciekawa postać spośród kleru śląskiego – proboszcz w Radzionkowie, który miał to szczęście lub raczej nieszczęście zetknąć się z powojennym wojewodą gen. Jerzym Ziętkiem. Podobno przed wojną, gdy Jerzy Ziętek był burmistrzem w Radzionkowie, jak głosi legenda, mieli wspólnie grać w skata. Józef Knosała należał do tej grupy księży śląskich, których polityka specjalnie nie interesowała. Był bardziej duszpasterzem i – zwyczajem śląskich księży – także społecznikiem".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7756
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Krieg_und Nachkriegszeit_in_den_Tagenbuchern.pdf437,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons