Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7759
Title: Jill Harshaw, „God Beyond Words: Christian Theology and the Spiritual Experiences of People with Profound Intellectual Disabilities”, London–Philadelphia 2016, ss. 208 - recenzja
Authors: Maliszewska, Anna
Keywords: Jill Harshaw; niepełnosprawność intelektualna; teologia niepełnosprawności; recenzja; doświadczenie duchowe osób upośledzonych
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Z. 50/1 (2017), s. 192-196
Abstract: "Niepełnosprawność intelektualna nieczęsto staje się przedmiotem pogłębionych badań teologicznych. O osobach z niepełnosprawnością intelektualną zwykle mówi się w kontekście powinności pełnosprawnych wobec nich, ochrony ich życia (od poczęcia do śmierci) czy przy okazji poruszania kwestii praktyczno-duszpasterskich, takich jak katecheza czy warunki dopuszczania tych osób do sakramentów. Przyglądając się uważniej teologii niepełnosprawności – a zatem kierunkowi, który ze swej definicji skoncentrowany jest na osobach z różnego typu niepełnosprawnościami – okazuje się, że również tam stosunkowo niewiele miejsca zajmują kwestie dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie w stopniu głębokim. Z tego powodu niezwykle cenna jest każda próba teologicznej refleksji nad kwestią upośledzenia umysłowego. Książka Jill Harshaw 1 God Beyond Words: Christian Theology and the Spiritual Experiences of People with Profound Intellectual Disabilities wnosi cenny wkład do rozwoju teologii niepełnosprawności nie tylko z powodu przedmiotu swoich badań, którym jest pytanie o życie duchowe osób z głębokim upośledzeniem umysłowym, ale również z powodu wielkiej wyobraźni teologicznej i odwagi, jaką wykazuje się jej autorka w dowodzeniu swojej tezy. W skrócie można określić ją następująco: osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną mogą cieszyć się wartościową relacją z Bogiem, czyli posiadać doświadczenie duchowe".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7759
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliszewska_Jill_Harshaw_God_Beyond_Words.pdf425,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons