Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7766
Title: Kulturowe przestrzenie Internetu
Authors: Aptacy, Piotr
Keywords: internet; przestrzeń; komunikacja
Issue Date: 2001
Citation: Opcje, nr 3/4 (2001), s. 29-32
Abstract: W ciągu kilku dziesięcioleci media, w tym telewizja i inne nowoczesne formy komunikacji elektronicznej, odizolowały od siebie członków społeczeństwa i zastąpiły dawne przestrzenie publiczne. Niezadowoleni z powstałej sytuacji upatrują szansy zmiany istniejącego stanu rzeczy za sprawą wykorzystania rozwijających się sieci komputerowych, dzięki takim ich cechom, jak ogromne ułatwienie jednoczesnej i natychmiastowej komunikacji oraz możliwość swobodnego wyrażania opinii i dotarcia ze swoimi poglądami do potencjalnie bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Akt komunikacji poprzez Internet prowokuje jednak szereg pytań: jakiego rodzaju podmioty wymieniają informacje w owej przestrzeni publicznej, utworzonej przez funkcjonujące sieci komputerowe? Skoro nie zachodzi bezpośredni kontakt twarzą w twarz, a jedynie elektroniczne migotanie na ekranie komputera, to jakiego rodzaju społeczność może zaistnieć w takiej przestrzeni? Moderniści mogą zgłaszać obiekcje co do przypisywania przepływowi informacji w Internecie godnego terminu „społeczność". Czy są one uzasadnione? A jeśli tak, to jakiego rodzaju fenomenem jest zamieszkująca ową wirtualną rzeczywistość sieci komputerowych cyberdemokracja? Powszechną uwagę skupia więc próba określenia statusu cyberdemokracji jako społeczności oraz rozpoznanie na podstawie istniejących już przesłanek, jakie efekty przyniesie jej rozwój i upowszechnienie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7766
ISSN: 1230-9982
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aptacy_Kulturowe_przestrzenie_internetu.pdf400,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Dowolne rozpowszechnianie na całym świecie bez zgody autora Creative Commons License Creative Commons