Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7770
Title: Fascynacja dzieci internetem a rodzicielski monitoring ich aktywności online
Authors: Przybyła-Basista, Hanna
Kołodziej-Zaleska, Anna
Keywords: Internet; monitoring rodzicielski; dzieci; zagrożenia
Issue Date: 2018
Citation: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Z. 123 (2018), s. 443-460
Abstract: Dane z wielu krajów dowodzą, że w ostatnich latach znacząco wzrósł odsetek dzieci i nastolatków które korzystają z Internetu nawet codziennie. Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój dzieci rodzi wiele nadziei, ale też obaw i dylematów stawiając przed rodzicami nowe wyzwania. Celem niniejszego wystąpienia jest przegląd wybranych koncepcji teoretycznych i wyników badań własnych nad kontrolowaniem przez rodziców aktywności internetowej dzieci. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: (1) czy istnieją statystycznie istotne różnice w zakresie monitoringu aktywności internetowej pomiędzy rodzicami dzieci rzadko oraz często korzystających z Internetu oraz (2) która ze zmiennych: poczucie bliskości w rodzinie oraz postawy rodziców wobec Internetu ma większy wpływ na poziom monitoringu aktywności internetowej dzieci (w grupie rodziców dzieci stosunkowo rzadko oraz codziennie korzystających z Internetu). W badaniach uczestniczyło 161 rodziców (20 ojców i 141 matek) dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Wyniki badań wskazały, że rodzice, których dzieci korzystają z komputera rzadziej, silniej monitorują aktywność internetową dzieci oraz bardziej orientują się w celach, do jakich dzieci wykorzystują Internet, w porównaniu z rodzicami, których dzieci codzienne surfują w sieci. Ponadto, w grupie rodziców dzieci rzadko korzystających z Internetu najistotniejszym predyktorem monitoringu było poczucie bliskości w rodzinie, zaś w grupie rodziców dzieci często korzystających z Internetu najsilniejszymi predyktorami monitoringu były: percepcja korzyści z Internetu oraz percepcja Internetu jako zagrożenia (poczucie bliskości w rodzinie nie miało tu istotnego znaczenia).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7770
ISSN: 1641-3466
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybyla_Basista_Fascynacja_dzieci_internetem.pdf739,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons