Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7791
Title: Dobre praktyki publikowania danych badawczych
Authors: Kamińska, Anna Małgorzata
Keywords: autentyczność; dane badawcze; dobre praktyki; dostępność; spójność; identyfikowalność; integralność; niezaprzeczalność; repozytoria; wiarygodność; wersjonowanie; Zenodo
Issue Date: 2017
Citation: "Biuletyn EBIB ", nr 7 (2017), s. 195-222
Abstract: Artykuł przedstawia spostrzeżenia autorki na temat dobrych praktyk publikowania danych badawczych w zakresie ich dostępności, spójności, identyfikowalności, integralności, niezaprzeczalności, wiarygodności oraz wersjonowania. Stanowi on wyraz subiektywnych opinii wyrobionych na podstawie doświadczeń nabytych w trakcie realizacji badań własnych, w których konieczne okazało się wdrożenie praktyk ułatwiających operowanie na licznych i dużych zbiorach danych różnych typów. Po omówieniu kolejnych aspektów składających się na dobre praktyki publikowania danych przedstawiono przykład publikacji w repozytorium Zenodo danych dokumentujących autorskie badania bibliometryczne opisane w poprzednim numerze „Biuletynu EBIB”. Pozwala to więc nie tylko zobrazować poszczególne aspekty dobrej praktyki, lecz także ułatwić wszystkim zainteresowanym prowadzenie badań własnych podobnych do opisanych w tamtym artykule.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7791
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaminska_dobre_praktyki_publikowania_danych_badawczych.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons