Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7800
Title: Związki pomiędzy roślinnością terenów poprzemysłowych a parametrami fizykochemicznymi podłoża
Authors: Buczek, Beata
Holeksa, Małgorzata
Korczak, Dominika
Tarasiewicz, Justyna
Vezdenecka, Anna
Nadgórska-Socha, Aleksandra
Kompała-Bąba, Agnieszka
Kandziora-Ciupa, Marta
Błońska, Agnieszka
Barczyk, Gabriela
Keywords: podłoże; fizykochemia; roślinność; tereny poprzemysłowe
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 18-19). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Określenie zależności między wybranymi gatunkami traw porastających teren dawnej huty cynku a parametrami fizyczno-chemicznymi podłoża. Potwierdzenie założenia, że odległość od emitora ma wpływ zarówno na zawartość metali ciężkich w glebach oraz w roślinach, jak również na biomasę roślin.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7800
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buczek_Zwiazki_pomiedzy_roslinnoscia_terenow.pdf457,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons