Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7818
Tytuł: “Zebra”, “Opowieści spod oliwnego drzewa” i “Bahar znaczy wiosna” jako nowe propozycje lekturowe o wielokulturowości
Autor: Sadzikowska, Lucyna
Słowa kluczowe: children’s and youth literature; multiculturalism; diversity; respect for otherness; The Zebra; Bahar Means Spring; Tales Under the Olive Tree; multicultural education
Data wydania: 2018
Źródło: Postscriptum Polonistyczne, Nr 2 (2018), s. 225-238
Abstrakt: The article aims at presenting children’s and youth books published in 2013, 2014 and 2015 by the publishing house called ‘Poławiacze Pereł’. The author analyses the content of three short stories: The Zebra by Ifi Ude, Bahar Means Spring by Agnieszka Aysen Kaim and Tales Under the Olive Tree by Aida Amer. The article author presents her considerations on multiculturalism as a subject of Polish education. The students’ comprehension of ‘otherness’ may enable them to respect and accept the differences in race, appearance, religion, behaviour, culture, clothing and preferences.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7818
DOI: 10.31261/PS_P.2018.22.14
ISSN: 1898-1593
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sadzikowska_Zebra_Opowiesci_spod_oliwnego_drzewa.pdf486,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons