Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7823
Title: Co czytają autorzy "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych"? : o recenzjach opublikowanych na łamach czasopisma
Authors: Surmiak, Wojciech
Keywords: czasopisma teologiczne; Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2017, z. 2, s. 418-448
Abstract: Na łamach „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” opublikowano na przestrzeni pięćdziesięciu lat istnienia czasopisma 398 recenzji. Do wymienionej liczby można by także dołączyć omówienia różnych dokumentów i publikacji. Ponieważ wyszukiwarka tekstów na stronie internetowej czasopisma nie obejmuje recenzji, publikujemy poniżej pełen ich wykaz[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7823
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surmiak_Co_czytaja_autorzy_Slaskich_Studiow.pdf724,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons