Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7823
Tytuł: Co czytają autorzy "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych"? : o recenzjach opublikowanych na łamach czasopisma
Autor: Surmiak, Wojciech
Słowa kluczowe: czasopisma teologiczne; Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
Data wydania: 2017
Źródło: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2017, z. 2, s. 418-448
Abstrakt: Na łamach „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” opublikowano na przestrzeni pięćdziesięciu lat istnienia czasopisma 398 recenzji. Do wymienionej liczby można by także dołączyć omówienia różnych dokumentów i publikacji. Ponieważ wyszukiwarka tekstów na stronie internetowej czasopisma nie obejmuje recenzji, publikujemy poniżej pełen ich wykaz[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7823
ISSN: 0137-3447
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Surmiak_Co_czytaja_autorzy_Slaskich_Studiow.pdf724,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons