Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7828
Title: Biomasa wybranych gatunków roślin naczyniowych występujących na zwałowiskach odpadów pogórniczych w zależności od warunków siedliskowych
Other Titles: Biomass of selected vascular plant species occurring on post–mining waste heaps depending on habitat conditions
Authors: Pietrzyba, Dominika
Chmura, Damian
Pasierbiński, Andrzej
Błońska, Agnieszka
Sierka, Edyta
Nowak, Teresa
Reimann, Marta
Płonka, Dominik
Woźniak, Gabriela
Keywords: biomasa; rośliny naczyniowe; odpady pogórnicze
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 28-29). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Praca ma na celu pokazanie, 1) czy i jak różni się biomasa powstająca w płatach roślinności zdominowanych przez różne gatunki roślin naczyniowych, 2) czy i które czynniki siedliskowe oraz parametry różnorodności biologicznej, wpływają na zróżnicowanie produkcji biomasy wybranych gatunków roślin naczyniowych, w płatach roślinności spontanicznie rozwijającej się na zwałowiskach pogórniczych.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7828
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pietrzyba_Biomasa_wybranych_gatunków_roslin.pdf454,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons