Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7833
Tytuł: Czerwiec polski Porphyrophora polonica (L.) (Hemiptera, Coccoidea, Margarodidae) na Górnym Śląsku
Tytuł równoległy: Polish cochineal scale Porphyrophora polonica (L.) (Hemiptera, Coccoidea, Margarodidae) in Upper Silesia
Autor: Kalandyk-Kołodziejczyk, Małgorzata
Szklarzewicz, Teresa
Michalik, Anna
Simon, Ewa
Słowa kluczowe: Czerwiec polski Porphyrophora polonica; Górny Śląsk
Data wydania: 2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 58-59). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Przystępując do badań przyjęto następujące cele: określenie częstości występowania czerwca polskiego w obrębie muraw Górnego Śląska oraz oszacowanie wpływu przekształceń siedlisk na jego występowanie na badanym obszarze.
Opis: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7833
ISBN: 978-83-939472-2-5
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalandyk_Kolodziejczyk_Czerwiec_polski_Poryphyrophora_polonica.pdf453,96 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons