Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7833
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKalandyk-Kołodziejczyk, Małgorzata-
dc.contributor.authorSzklarzewicz, Teresa-
dc.contributor.authorMichalik, Anna-
dc.contributor.authorSimon, Ewa-
dc.date.accessioned2019-01-18T09:33:59Z-
dc.date.available2019-01-18T09:33:59Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationE. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 58-59). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn978-83-939472-2-5-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/7833-
dc.descriptiontekst w j. pol. i ang.pl_PL
dc.description.abstractPrzystępując do badań przyjęto następujące cele: określenie częstości występowania czerwca polskiego w obrębie muraw Górnego Śląska oraz oszacowanie wpływu przekształceń siedlisk na jego występowanie na badanym obszarze.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectCzerwiec polski Porphyrophora polonicapl_PL
dc.subjectGórny Śląskpl_PL
dc.titleCzerwiec polski Porphyrophora polonica (L.) (Hemiptera, Coccoidea, Margarodidae) na Górnym Śląskupl_PL
dc.title.alternativePolish cochineal scale Porphyrophora polonica (L.) (Hemiptera, Coccoidea, Margarodidae) in Upper Silesiapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalandyk_Kolodziejczyk_Czerwiec_polski_Poryphyrophora_polonica.pdf453,96 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons