Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7833
Title: Czerwiec polski Porphyrophora polonica (L.) (Hemiptera, Coccoidea, Margarodidae) na Górnym Śląsku
Other Titles: Polish cochineal scale Porphyrophora polonica (L.) (Hemiptera, Coccoidea, Margarodidae) in Upper Silesia
Authors: Kalandyk-Kołodziejczyk, Małgorzata
Szklarzewicz, Teresa
Michalik, Anna
Simon, Ewa
Keywords: Czerwiec polski Porphyrophora polonica; Górny Śląsk
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 58-59). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przystępując do badań przyjęto następujące cele: określenie częstości występowania czerwca polskiego w obrębie muraw Górnego Śląska oraz oszacowanie wpływu przekształceń siedlisk na jego występowanie na badanym obszarze.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7833
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalandyk_Kolodziejczyk_Czerwiec_polski_Poryphyrophora_polonica.pdf453,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons