Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7835
Title: Ocena stanu ekologicznego wód wybranych typów abiotycznych rzek Górnego Śląska na podstawie makrobezkręgowców bentosowych
Other Titles: Assessment of the ecological status of the selected abiotic types of rivers in Upper Silesia based on benthic macroinvertebrates
Authors: Pawlikowska, Sylwia
Różycka, Magdalena
Wybraniec, Aleksandra
Śmietana, Mirosław
Lewin, Iga
Spyra, Aneta
Keywords: makrobezkręgowce bentosowe; ekologia; stan wód; Górny Śląsk; rzeki; typy abiotyczne rzek
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 54-55). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Ocena stanu ekologicznego wód wybranych typów abiotycznych rzek Górnego Śląska na podstawie makrobezkręgowców bentosowych zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej i państwowego monitoringu środowiska.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7835
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawlikowska_Ocena_stanu_ekologicznego_wod.pdf448,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons