Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7838
Title: Czy gatunki inwazyjne są dobrymi bioindykatorami zanieczyszczenia środowiska?
Other Titles: Are invasive species are good bioindicators of environmental pollution?
Authors: Skrynetska, Iryna
Nadgórska-Socha, Aleksandra
Ciepał, Ryszard
Kandziora-Ciupa, Marta
Barczyk, Gabriela
Keywords: gatunki inwazyjne; gatunki rodzime; bioindykatory; zanieczyszczenie środowiska
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 46-47). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Ocenić ekofizjologiczne parametry inwazyjnych gatunków na przykładzie Robinia pseudoacacia, Solidago canadensis i Reynoutria japonica i porównać ich z parametrami gatunków rodzimych (Achillea millefolium, Plantago major i Plantago lanceolata).
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7838
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skrynetska_Czy_gatunki_inwazyjne_sa_dobrymi.pdf448,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons