Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7839
Title: Ocena stopnia akumulacji metali ciężkich w mniszku pospolitym i glebie z wykorzystaniem techniki ICP-OES
Other Titles: Accumulation of heavy metals in common dandelion and soil measured by ICP-OES
Authors: Wójcik, Agata
Spiler, Justyna
Dabioch, Marzena
Nadgórska-Socha, Aleksandra
Keywords: metale ciężkie; mniszek pospolity; gleby; Katowice; jezioro Paprocańskie
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 44-45). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem badań była ocena i porównanie akumulacji metali ciężkich (Zn, Cu, Cr, Ni, Co, Cd, Pb, Mo, V) w mniszku pospolitym oraz w glebie z terenu Jeziora Paprocańskiego w Tychach i nieistniejącej już huty metali nieżelaznych w Katowicach Szopienicach.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7839
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojcik_Ocena_stopnia_akumulacji_metali_ciezkich.pdf525,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons