Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7844
Title: Wpływ wybranych czynników abiotycznych na kumulację metali ciężkich przez nawłoć kanadyjską (Solidago canadensis L.)
Other Titles: Effect of abiotic factors on accumulation of heavy metals by Canadian Goldenrod (Solidago canadensis L.)
Authors: Dąbrowska, Dominika
Strzeleczek, Łukasz
Jędrzejczyk-Korycińska, Monika
Rostański, Adam
Keywords: metale ciężkie; nawłoć kanadyjska; czynniki abiotyczne
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 68-69). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem pracy była (1) ocena kumulacji Zn, Pb i Cd przez Solidago canadensis w korzeniu i części nadziemnej oraz (2) ocena wpływu parametrów fizyko-chemicznych podłoża na stopień akumulacji metali przez rośliny z terenów o różnym stopniu zanieczyszczenia podłoża.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7844
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dabrowska_Wplyw_wybranych_czynnikow_abiotycznych.pdf452,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons