Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7848
Title: Rola zbiorników antropogenicznych w dyspersji obcych gatunków makrobezkręgowców bentosowych na przykładzie zbiornika zapadliskowego w Chorzowie
Other Titles: The importance of anthropogenic ponds in the dispersion of alien benthic macroinvertebrates – a case study from a mining subsidence pond in Chorzów
Authors: Cebulska, Klaudia
Krodkiewska, Mariola
Keywords: zbiorniki antropogeniczne; dyspersja; bezkręgowce bentosowe; Chorzów
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 76-77). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem prowadzonych badań w zbiorniku zapadliskowym, położonym w kompleksie ogrodów działkowych w Chorzowie, była ocena różnorodności fauny bentonicznej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków obcych.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7848
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cebulska_Rola_zbiornikow_antropogenicznych.pdf443,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons