Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7851
Title: Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów
Authors: Markiewicz-Patkowska, Julita
Pytel, Sławomir
Widawski, Krzysztof
Oleśniewicz, Piotr
Keywords: seniorzy; status ekonomiczny; turystyka senioralna; czas wolny
Issue Date: 2018
Citation: Ekonomiczne Problemy Turystyki, Iss. 2 (2018), s. 99-106
Abstract: Starzenie się społeczeństw w krajach rozwiniętych to proces obserwowany od lat. W grupie wyżu demograficznego z lat 1946–1955 każdego dnia powiększa się populacja emerytów. W artykule zdefiniowano pojęcie seniora, przedstawiono też zmieniające się formy aktywności turystycznej podejmowane przez emerytów w różnych okresach XXI wieku w kontekście ich sytuacji ekonomicznej. W świetle przeprowadzonych analiz należy się spodziewać, że przekonanie seniorów żyjących w XXI wieku o korzyściach, jakie niesie ze sobą aktywny wypoczynek i turystyka, przełoży się na popularyzację zdrowego, aktywnego stylu życia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7851
DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-10
ISSN: 2353-3188
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Markiewicz_Patkowska_Turystyka_senioralna_w_kontekscie.pdf593,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons