Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7853
Title: America against itself. Moral vision and the public order - recenzja
Authors: Kłos-Skrzypczak, Aleksandra
Keywords: Richard John Neuhaus; America Against Itself. Moral Vision and the Public Order; recenzja
Issue Date: 2017
Citation: Teologia Młodych, Nr 6 (2017), s. 92-95
Abstract: Głęboka refleksja nad kondycją moralną społeczeństwa amerykańskiego to kluczowy element książki autorstwa nowojorskiego kapłana, publicysty, założyciela i wieloletniego redaktora czasopisma First Things – Richarda J. Neuhausa. Książka stanowi kontynuację rozważań moralnych w perspektywie Stanów Zjednoczonych, które ksiądz Neuhaus rozpoczął w latach 80-tych wydaniem The Naked Public Square: Religion and Democracy in America (Grand Rapids, Michigan 1984). Mimo upływu lat książka nie straciła na aktualności. Do myśli zawartych w America Against Itself. Moral Vision and the Public Order sięgał podczas swojej prezydentury George W. Bush, a wnioski wyprowadzane przez ojca Neuhausa nadal są powielane i pogłębiane przez amerykańskich publicystów na łamach czasopisma First Things[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7853
ISSN: 2299-9809
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klos_Skrzypczak_America_against_itself_recenzja.pdf781,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons