Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7864
Title: Co po "French Theory"? : kłopotliwe dziedzictwo
Authors: Krzykawski, Michał
Keywords: dyskurs literaturoznawczy w Polsce; literaturoznawstwo
Issue Date: 2017
Citation: Er(r)go : teoria, literatura, kultura, Nr 34, z. 1 (2017), s. 49-66
Abstract: Celem niniejszego artykułu2 jest próba postawienia diagnozy stanu współczesnego dyskursu literaturoznawczego w Polsce. Próba to śmiała i – co chcę zasygnalizować już na wstępie – polemiczna, lecz w kontekście polskiego literaturoznawstwa pilna. Tematyka niniejszego numeru do takiej próby niewątpliwie zachęca, gdyż teoretyczne wyczerpanie, w którym się znajdujemy obecnie, nakazuje postawić następujące pytanie: Do jakiego stopnia wykształcone przez paradygmat poststrukturalistyczny teoretyczne narzędzia, które miały ożywić dyskurs literaturoznawczy, wytraciły swój realny potencjał epistemologiczny? Dyskusję o „literaturoznawstwie (w) przyszłości” musi zatem poprzedzać analiza pojęciowej aparatury przynależnej do pewnej formy dyskursu krytycznego rozwijanego w polskim literaturoznawstwie od lat 90. XX wieku[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7864
ISSN: 1508-6305
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzykawski_Co_po_French_Theory.pdf542,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons