Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7866
Title: Co słyszysz poza słowem? : sound design Apokalipsy św. Jana - recenzja
Authors: Urbanek, Beata
Keywords: Joanna Nowińska; Co słyszysz poza słowem? Sound design Apokalipsy św. Jana; recenzja
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2017, z. 2, s. 474-477
Abstract: Publikacja stanowi kolejną pracę badawczą siostry dr Nowińskiej, od dłuższego czasu zajmującej się ostatnią księgą Nowego Testamentu. Jej praca doktorska dotyczyła motywu wojny dobra ze złem w Apokalipsie św. Jana, a kolejnych kilka artykułów – kwestii głosu w tejże księdze. Szersze opracowanie tego tematu autorka rozpoczyna od spostrzeżenia, że skoro autor Apokalipsy dokonał w swojej księdze zapisu dźwięku, to można analizować jej sound design. Pojęcie to, wzięte z filmoznawstwa, oznacza kreatywne wykorzystanie ścieżki dźwiękowej (soundtrack). Objawienie Boga dokonało się poprzez Jego głos i – na drugim miejscu – działanie. Grecki termin phonē w Apokalipsie ma w stosunku do liczby słów w księdze największą częstotliwość w całej Biblii, przy czym akcent został położony nie na dialog, lecz na przekaz[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7866
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbanek_Co_slyszysz_poza_slowem_recenzja.pdf419,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons