Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7867
Title: Komplementarność modeli w teologii trynitarnej - recenzja
Authors: Maliszewska, Anna
Keywords: Komplementarność modeli w teologii trynitarnej; Sławomir Kołata; recenzja
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2017, z. 2, s. 477-481
Abstract: Chrześcijaństwo nie zna większej tajemnicy niż tajemnica Trójjedynego Boga. Trynitarna wiara – w jednoczesnym zachwycie nad różnicą Osób Boskich i jednością boskiej natury – nie poddaje się łatwo logice ludzkiego myślenia. Wielką śmiałością charakteru i intelektu wykazuje się każdy, kto próbuje zgłębić tę wiarę i ująć ją w nowe kategorie, bardziej przystające do współczesnego myślenia. Z pewnością tak właśnie najprościej można określić to, co w książce Komplementarność modeli w teologii trynitarnej podejmuje się uczynić ks. Sławomir Kołata. Jest to próba zastosowania kategorii modelu – powszechnie obecnej w metodologii nauk szczegółowych – do opisu Trójcy Świętej. Pojęcie modelu – w zamyśle autora książki – ma stać się zatem narzędziem metodologicznym, które pomoże wyrazić tajemnicę Boga Trójcy na różne i wzajemnie komplementarne sposoby (por. s. 205)[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7867
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliszewska_Komplementarnosc_modeli_w_teologii_trynitarnej_recenzja.pdf420,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons