Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7868
Title: Czy nanocząstki szkodzą mikrobom? Odpowiedź zespołu mikroorganizmów glebowych na skażenie nanocząstkami miedzi
Other Titles: Do nanoparticles pose a threat to microbes? Response of soil microbial communities to Cu-nanoparticles
Authors: Kudła, Katarzyna
Marczewski, Marcin
Metryka, Oliwia
Pastuszka, Anna
Potrzebska, Marta
Ptaszek, Natalia
Pacwa-Płociniczak, Magdalena
Borymski, Sławomir
Sułowicz, Sławomir
Keywords: nanocząstki; miedź; mikroby; mikroorganizmy glebowe
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 78-79). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Obecny stan wiedzy nie pozwala przewidzieć losu nanocząstek w środowisku, a w konsekwencji ich wpływu na organizmy nie będące celem ich działania. Celem doświadczenia była ocena wpływu zsyntetyzowanych nanocząstek miedzi związanych z matrycą krzemową (Cu/SiO2) na mikroorganizmy glebowe i ocena potencjalnego ryzyka środowiskowego. W ramach prac określono toksyczność nanocząstek miedzi względem mikroorganizmów referencyjnych wykorzystując metodę spot test. Przeprowadzono doświadczenie typu microcosm, w którym badano odpowiedź mikroflory glebowej na skażenie gleby nanocząstkami w stężeniu 10 mg·kg-1 (NP) i dawką 50-razy większą (50NP). Zmiany porównywano do układów skażonych jonami miedzi (10 mg Cu2+·kg-1) i 50Cu oraz odnosząc do nieskażonego układu kontrolnego (K). Pomiary prowadzono w dniu 1 i 28. Metoda Biolog oraz płytki Eco-Plates i FF zostały wykorzystane do określenia bioróżnorodności funkcjonalnej zespołu bakterii i grzybów. Całkowitą liczebność bakterii określono z wykorzystaniem metody reakcji PCR w czasie rzeczywistym (real-time quantitative PCR).
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7868
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kudla_Czy_nanoczastki_szkodza_mikrobom.pdf525,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons