Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/787
Tytuł: Zbigniew Herbert o wstydzie ciała i duszy
Autor: Mokranowska, Zdzisława
Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert; Wstyd; Ciało i dusza
Data wydania: 2008
Źródło: E. Kosowska, G. Kurylenka, A. Gomóła, "Wstyd w kulturze : kolokwia polsko-białoruskie. [T.] 2 (s. 70-84). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: The feeling of “shame abandonment” by the subject in the poem Wstyd from the volume Rovigo has got a psychological motivation, is an emotion, but its further connotations take on the existential dimension; they concern interpersonal and cultural relations. There is a clear aim in the author’s considerations on shame. It seems to be his willingness to have a close insight into a human being, find out about his/her attitude to values in the contemporary world in which the phenomena of bashfulness and shamlessness are a complex and ambiguous problem. Herbert’s way of thinking about a human body is a kind of orientation tool, an attentive instrument registering sensual emotions for the existing internal “I”. The lack of respect for body equals disregard for the human being and his/her internal value.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/787
ISBN: 9788322617205
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mokranowska_Zbigniew_Herbert_o_wstydzie_ciala_i_duszy.pdf441,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons