Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7880
Title: Wpływ czynników abiotycznych na różnorodność biologiczną pozostałości wyrobisk po wydobyciu rud darniowych
Other Titles: The influence of abiotic factors on local biodiversity on the remnants of iron ore excavations
Authors: Strzeleczek, Łukasz
Rostański, Adam
Keywords: właściwości fizykochemiczne gleby; rudy darniowe; różnorodność biologiczna
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 108-109). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Głównym założeniem niniejszej pracy było określenie w jakim stopniu różne parametry, związane z właściwościami fizykochemicznymi gleby (zmienne abiotyczne) mogą wpłynąć na bogactwo gatunkowe i różnorodność biologiczną na 15 kopcach, stanowiących pozostałość po wydobyciu rud darniowych żelaza.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7880
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strzeleczek_Wplyw_czynnikow_abiotycznych.pdf448,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons