Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7880
Tytuł: Wpływ czynników abiotycznych na różnorodność biologiczną pozostałości wyrobisk po wydobyciu rud darniowych
Tytuł równoległy: The influence of abiotic factors on local biodiversity on the remnants of iron ore excavations
Autor: Strzeleczek, Łukasz
Rostański, Adam
Słowa kluczowe: właściwości fizykochemiczne gleby; rudy darniowe; różnorodność biologiczna
Data wydania: 2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 108-109). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Głównym założeniem niniejszej pracy było określenie w jakim stopniu różne parametry, związane z właściwościami fizykochemicznymi gleby (zmienne abiotyczne) mogą wpłynąć na bogactwo gatunkowe i różnorodność biologiczną na 15 kopcach, stanowiących pozostałość po wydobyciu rud darniowych żelaza.
Opis: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7880
ISBN: 978-83-939472-2-5
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Strzeleczek_Wplyw_czynnikow_abiotycznych.pdf448,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons