Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7883
Title: “Geografia generalʹnaa” Bernharda Varena: 300 let pervoj publikacii v Rossii
Authors: Ilizarov, Simon S.
Snytko, Walerian A.
Szczypek, Tadeusz
Keywords: geografia; Geografia powszechna; Bernhard Varen; Izaak Newton; Piotr I; Polikarpow; druk
Issue Date: 2018
Citation: Acta Geographica Silesiana, T. 12, nr 4 (2018), s. 13-19
Abstract: „Geographia generalis” (Geografia powszechna) Bernharda Vareniusa (1622–1650) stanowi klasyczną pra-cę z dziedziny geografii. Izaak Newton wykładał geografię w uniwersytecie w Cambridge na podstawie książki Va-reniusa i dwukrotnie pod własną redakcją, z uzupełnieniami, wydał ją w Anglii. Szeroki oddźwięk naukowy i niezły-kła popularność „Geographia generalis” w Anglii spowodowały, że Piotr I, opierając się na rekomendacji J. Bru-ce’a, zdecydował o wyborze tego dzieła jako podręcznika. Wydanie w 1718 roku „Geographia generalis” B. Va-reniusa odegrało wielką rolę w rozwoju wiedzy geograficznej w Rosji i jej nauczaniu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7883
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ilizarov_Geografia_general'naa.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons