Skip navigation

Artykuły (WPiA) : [128] Strona domowa kolekcji

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne powiadomienia o nowościach RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 128
Data wydaniaTytułAutor
2011Graficzne przedstawienie znaku towarowego w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WEHołda-Wydrzyńska, Anna
2011Poręczenie w prawie prywatnym międzynarodowymGórecki, Jacek
2011Perypetie projektu ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym na końcowym etapie procesu legislacyjnegoPazdan, Maksymilian
2013Nowe rumuńskie prawo prywatne międzynarodoweTwardoch, Paulina
2013Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w AustriiWyraz, Ewelina
2013Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 rokuPacuła, Krzysztof
2011Nowa krajowa regulacja prawa prywatnego międzynarodowego w PolscePazdan, Maksymilian
2010Kolizyjnoprawna regulacja rejestrowanych związków partnerskich we Francji i BelgiiTwardoch, Paulina
2010Prawo właściwe dla umów wykorzystujących konstrukcję work made hire w świetle rozporządzenia Rzym IGrzybczyk, Katarzyna
2010O potrzebie wskazania w nowej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym podstawy stosowania przepisów wymuszających swoje zastosowanieZachariasiewicz, Maria-Anna
2010Wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) dotyczące stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych : rezolucja 2/2002Zachariasiewicz, Maciej
2010Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczymZachariasiewicz, Maciej
2009Węgierska droga ku instytucjonalizacji związków partnerskichTwardoch, Paulina
2009Zapis testamentowy w prawie kolizyjnymGórecki, Jacek
2009Nadanie telewizyjne utworu audiowizualnego we wspólnotowym, niemieckim i polskim prawie autorskimŚlęzak, Piotr
2009Wygaśnięcie zobowiązania w Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 1980 rokuKurowski, Witold; Zrałek, Jacek
2009Znaczenie orzeczenia sądu zagranicznego w postępowaniu rozpoznawczym przed polskim sądem : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2005 r. (V CK 783/04)Sznajder, Katarzyna
2009Właściwość sądu w zakresie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki komunikacyjne : glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 r. (C-463/06), FBTO Schadeversekeringen N.V./Jack OdenbreitFras, Mariusz
2009W poszukiwaniu kryterium rozgraniczającego zakres zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowegoGorczyński, Grzegorz
2007Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowymZachariasiewicz, Maciej
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 128