Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7914
Title: Biodegradacja mieszaniny lotnych związków organicznych (LZO) w kompaktowym bioreaktorze trójfazowym (KBT)
Other Titles: Biodegradation of Volatile Organic Compounds (VOC) using the Compact Trickle Bed Bioreactor (CTBB)
Authors: Dybał, Paulina
Bąk, Andrzej
Kozik, Violetta
Kuś, Sławomir
Keywords: biodegradacja; lotne związki organiczne; bioreaktor trójfazowy (KBT)
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 120-121). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W przeprowadzonym eksperymencie biodegradacji poddana została mieszanina LZO, która składała się ze styrenu, etanolu oraz siarczku dimetylu. Wybrane LZO są powszechnie spotykane w wielu gałęziach przemysłu farmaceutycznego lub medycznego (alkohol etylowy), przemysłu chemicznego lub petrochemicznego (styren) oraz w oczyszczalni ścieków (siarczek dimetylu). W celu obliczenia wydajności procesu biodegradacji wyrażanego współczynnikiem konwersji (K) w funkcji wybranych parametrów pracy bioreaktora KBT (przepływu gazu, cieczy, stężenia wlotowego badanej mieszaniny) wykonano systematyczne badania empiryczne polegające na monitorowaniu stężenia mieszaniny LZO w strumieniu wlotowym i wylotowym bioreaktora KBT.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7914
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dybal_Biodegradacja_mieszaniny_lotnych_zwiazkow.pdf450,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons