Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7916
Title: Wieloaspektowe podejście do zagadnień związanych z jakością wody w zbiornikach Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego na przykładzie Jeziora Paprocańskiego w Tychach
Other Titles: Comprehensive approach to Upper Silesian reservoir water quality issues. Case study: the Paprocany Reservoir in Tychy, Southern Poland
Authors: Woźnica, Andrzej
Łozowski, Bartosz
Ulańczyk, Rafał
Absalon, Damian
Sitek, Sławomir
Czekaj, Joanna
Siudy, Andrzej
Migula, Paweł
Pszczeliński, Łukasz
Jarosz, Wanda
Zarychta, Adrian
Małkowski, Eugeniusz
Pasierbiński, Andrzej
Keywords: Jezioro Paprocańskie; jakość wód; Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne; Tychy
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 116-117). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem prac było przygotowanie programu działań i możliwych rozwiązań, prowadzącego do poprawy jakości wód Jeziora Paprocańskiego i uwzględniającego wieloaspektowego podejścia do przyczyn obserwowanych problemów.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7916
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Woznica_Wieloaspektowe_podejscie_do_zagadnien.pdf455,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons