Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/792
Tytuł: Tożsamość w kontekście honoru, wstydu i godności
Autor: Kunce, Aleksandra
Słowa kluczowe: Tożsamość; Honor; Wstyd; Godność; Modernizm; Postmodernizm
Data wydania: 2008
Źródło: E. Kosowska, G. Kurylenka, A. Gomóła, "Wstyd w kulturze : kolokwia polsko-białoruskie. [T.] 2 (s. 198-215). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: It seems that the notions of shame, honour or dignity used in the description of modernist and postmodernist identity are helpful. They reveal not only the very identity process, the final result of identity, but, first and foremost, methodological paths which correspond to our search of keys to read the world, and perceive “I”. They reveal continuities and discontinuities, stabilities and changes, systematicity of thinking and pointing, apotheosis for the whole joining segregation and separate fragments, and finally, accentuation of the importance, bases, and functionality. When we use the notions of shame, honour or dignity with respect to the experienced identity, it reveals our problems with an epistemologic familiarization with oneself and the world; stable, recurring and new problems at the same time.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/792
ISBN: 9788322617205
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kunce_Tozsamosc_w_kontekscie_honoru.pdf505,44 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons