Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7925
Title: Album z podróży po Portugalii
Authors: Więzik, Małgorzata
Keywords: „Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”. Szkice polsko-portugalskie; re
Issue Date: 2018
Citation: Postscriptum Polonistyczne, Nr 1 (2018), s. 283-288
Abstract: Recenzja książki Magdalena Bąk, Lidia Romaniszyn-Ziomek, 2016, „Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”. Szkice polsko-portugalskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 218
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7925
DOI: 10.31261/PS_P.2018.21.20
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wiezik_Album_z_podrozy_po_Portugalii.pdf370,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons