Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7935
Title: Demonologia w Ludzie ukraińskim Antoniego Marcinkowskiego
Authors: Więzik, Małgorzata
Keywords: czarny romantyzm; Antoni Marcinkowski; "Lud ukraiński"
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota, J. Strzałkowski, A. Szumiec (red.), “W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, interpretacje” (S. 109-125). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dark Romanticism in its Polish variation is associated, above all, with representatives of the so-called Ukrainian school, i.e. Antoni Malczewski and Seweryn Goszczyński. Ukraine with its historical events and the beliefs of the local population was for these artists a source of inspiration. The article deals with some of these stimuli that we can find in the work by Antoni Marcinkowski, another representative of this group, who was at the same time a collector of folklore. Demonology, that is what we are referring to, was one of the themes of Dark Romanticism.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7935
ISBN: 978-83-226-3235-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wiezik_Demonologia_w_ludzie_ukrainskim.pdf544,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons