Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/795
Tytuł: Styl przesłania “Słowa i ciała”
Autor: Paszek, Jerzy
Słowa kluczowe: Teodor Parnicki
Data wydania: 2008
Źródło: T. Markiewicz, K. Uniłowski (red.), "Tajemnice "Słowa i ciała" : szkice o powieści Teodora Parnickiego" (s. 49-62). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The essay presents two types of analysis of the novel The Word and the Flesh: the first, which focuses on its stylistic elements, and the second one, which refers to the perspective of religious studies. The author makes explicit reference to Stefan Szymutko, who said: “Osroes’s letters were written better than quasi-Markia’s letters”. As a proof of equivalence of both parts of the novel, the author quotes wordplays (e.g. puns, polyptotons, homonyms) and flowery style (asianism) that dominates in the second part of this work. In The Word and the Flesh Teodor Parnicki presented the turn of the second and third centuries of the modern era. It was a period of ardent religious discussions and quarrels over such questions as Christ’s return, Mary’s virginity, Gnosticism and the canon of the Holy Scriptures. The novel’s asianism camouflages and obscures clear antichristian arguments, which are delivered by the main characters of that 666 pages long novel.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/795
ISBN: 9788322618509
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Paszek_Styl_przeslania_Slowa_i_ciala.pdf420,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons