Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7964
Tytuł: Structural study and crystallization behaviour of Fe62-xCoxNb8B30 metallic glasses (x = 0, 20)
Autor: Babilas, R.
Kądziołka-Gaweł, Mariola
Słowa kluczowe: crystallization; metallic glasses
Data wydania: 2016
Źródło: Acta Physica Polonica. A, Vol. 130, nr 4 (2016), s. 901-904
Abstrakt: The paper presents the structural analysis of Fe62􀀀xCoxNb8B30 metallic glasses (x = 0; 20) in as-cast and after crystallization state. The studies were performed on metallic glasses of ribbon form with thickness of 0.05 and 0.06 mm. The structure analysis of the samples in as-cast state and phase analysis of studied alloys after annealing was carried out by the X-ray diffraction methods. Moreover, the Mössbauer spectroscopy was also used to investigate the local structure for examined alloys. The soft magnetic properties examination covered the initial magnetic permeability. The after-effects of magnetic permeability were also conducted.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7964
DOI: 10.12693/APhysPolA.130.901
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Babilas_Structural_study_and_crystallization.pdf958,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons