Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7967
Title: Poezia lui Adam Zagajewski între autobiografie şi lumea artei.
Authors: Dembińska-Pawelec, Joanna
Keywords: Adam Zagajewski; poezia; introducerea în antologia poemelor
Issue Date: 2018
Publisher: Editura Eikon
Citation: În căutarea luminii. Antologie de versuri. Traducere din limba polonă de Constantin Geambaşu şi Marina Ilie. Tabel cronologic şi prefaţă de Joanna Dembińska-Pawelec. (S. 5-12). Bucureşti : Editura Eikon
Abstract: Poet, eseist, prozator, traducător, Adam Zagajewski s-a născut la 21 iunie 1945 în oraşul Lvov, într-o familie de intelectuali. Bunicul, Karol Zagajewski, era germanist, profesor şi traducător de literatură germană. Tatăl, Tadeusz Zagajewski, era inginer, profesor la Politehnica Gliwice din Silezia. Născut la Lvov, Adam Zagajewski a locuit acolo doar patru luni. În urma deciziilor luate la Ialta, teritoriile de est ale Poloniei au fost încorporate în frontierele URSS. Polonezii au fost obligaţi să le părăsească şi să se mute în alte zone în perimetrul nou trasat al statului polonez. În urma acţiunii de strămutare din octombrie 1945, familia Zagajewski s-a mutat în Silezia, având domiciliul la Gliwice. Acest eveniment, profund înscris în tradiţia familiei, a lăsat urme pentru totdeauna în viaţa şi creaţia poetului de mai târziu, a autorului volumului de versuri intitulat Mergând la Lvov. „Arborele meu genealogic este arborele celor expulzaţi”, scria Zagajewski într-unul dintre eseurile sale1. Memoria pierderii locului de origine, sentimentul permanent al dezrădăcinării au făcut ca Lvovul să devină un mit biografic, un loc imaginat, un element al nostalgiei. Experienţa expulzării, trăită şi fixată în cadrul familiei, a generat conştiinţa neînrădăcinării şi a unui dor neîmpăcat. Probabil din această cauză biografia lui Zagajewski este marcată de motivul călătoriei.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7967
ISBN: 978-606-711-947-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dembinska_Pawelec_Poezia_lui_Adam_Zagajewski.pdf303,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons