Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7980
Title: Warunki klimatyczne na Górnym Śląsku w okresie 1645-2009 na podstawie analizy lat wskaźnikowych Abies alba, Pinus sylvestris, Larix decidua, Fagus sylvatica i Quercus spp.
Authors: Opała, Magdalena
Keywords: lata wskaźnikowe; dane pośrednie; dendroklimatologia; Górny Śląsk
Issue Date: 2011
Citation: Acta Geographica Silesiana, T. 1 specjalny (2011), s. 49-56
Abstract: Na podstawie chronologii przyrostowych jodły pospolitej, sosny zwyczajnej, modrzewia europejskiego, buka zwyczajnego oraz dębów szypułkowego, bezszypułkowego i czerwonego wyznaczono lata wskaźnikowe, które powiązano z warunkami pogodowymi (danymi historycznymi i instrumentalnymi) panującymi od XVII do XX wieku. Najwyraźniejsze lata wskaźnikowe wystąpiły u wielu taksonów i zostały porównane z innymi regio-nami. Lata wyjątkowe (posuszne, mokre oraz mroźne) na Górnym Śląsku szczególnie często pojawiały się w okresach: 1645-1720, 1834-1876, 1940-1976.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7980
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opala_Warunki_klimatyczne_na_Gornym_Slasku_w_okresie.pdf610,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons