Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7987
Title: "O plecie się czasem człowiekowi, plecie..."
Authors: Kołodziejczyk, Kamila
Keywords: Tadeusz Nowak; poezja polska
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Olejniczak, R. Knapek (red.), S. Baj (il.), "Nowy Nowak (Tadeusz) : zbiór szkiców z reprodukcjami obrazów Stanisława Baja" (S. 159-164). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "„Oj plecie się czasem człowiekowi, plecie…” Już pierwsze – przytoczone powyżej – zdanie Rzeczy o bajdurzeniu uobecnia sobą tytuł, uzupełnia go, a nawet rozwija. Jednak jest także przewrotne – bo jakże to? Plecie się i „nigdy się nie może zapleść w warkocz”, a i tak o tym będzie mowa? Właśnie o bajdurzeniu? Omawiane opowiadanie Tadeusza Nowaka pochodzi ze zbioru Półbaśnie wydanego w 1976 roku. W widoczny sposób tytuł opowiadania koresponduje z tytułem zbioru. Bo czyż bajdurzenie nie jest snuciem opowieści – ni to różnych historii, ni to baśni? I właśnie tę czynność można porównać do pisania Nowakowego. Jest ono właśnie takie: gawędziarskie, baśniowe, tajemnicze. Tytuł tego zbioru opowiadań mógłby zaś określać gatunek literacki pisanych przez Nowaka utworów – bo chyba półbaśniom są najbliższe, choć usytuować je można także w okolicach gawęd czy przypowieści." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7987
ISBN: 978-83-226-3002-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolodziejczyk_Oj_plecie_sie_czasem_czlowiekowi_plecie.pdf328,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons