Skip navigation

Książki/rozdziały (WPiA) : [169] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 169
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadkuBlicharz, Rafał
2019Globalizm a personalizm wobec administracji publicznej : studium prawno-administracyjneBlicharz, Jolanta; Zacharko, Lidia
2016Trwałość decyzji administracyjnej na tle orzecznictwa sądowegoMajewski, Kamil
2017Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego – uwagi wprowadzająceGronkiewicz, Anna
2017Milczące załatwienie sprawy jako nowa instytucja postępowania administracyjnegoGronkiewicz, Anna
2017Decyzja kasacyjna powodująca przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji (art. 138 par. 2 k.p.a. i art. 138 par. 2a k.p.a.) w nowelizacji “Kodeksu postępowania administracyjnego” z 2017 rokuZiółkowska, Agnieszka
2017Mediacja jako nowa instytucja w procedurze administracyjnejSurmiak, Katarzyna
2017Ugoda administracyjna w świetle nowelizacji “Kodeksu postępowania administracyjnego” z 2017 rokuStrożek-Kucharska, Magdalena; Grochol, Klaudia
2017Kary administracyjne – analiza prawnoporównawcza stanu prawnego sprzed i po nowelizacji “Kodeksu postępowania administracyjnego” z 2017 rokuStrączek, Mateusz
2017Dopuszczalność mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnymKocot-Łaszczyca, Agnieszka; Łaszczyca, Grzegorz
2017Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.)Śladkowska, Ewa
2017Administracyjne kary pieniężne w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnegoGregorczyk, Dawid
2017Ponaglenie w systemie administracyjnoprawnych środków zaskarżeniaGliwiński, Bartosz
2017Zasada bezstronności w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnegoDrozd, Alicja; Kittner, Szymon
2017Usprawnienie współdziałania organów na przykładzie instytucji posiedzenia w trybie współdziałania z art. 106a k.p.a.Diduch, Tomasz; Milion, Paweł
2017Wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawyCiesielska, Agnieszka
2017Zasada równego traktowania w postępowaniu administracyjnymBryła, Jakub; Szala, Paweł
2017Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnejBoczkowski, Piotr
2017Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego w świetle ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustawBiel, Emilia; Mizioch, Tomasz
2019Sankcje za niedopełnienie wybranych obowiązków informacyjnych dotyczących zabytkówMajewski, Kamil
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 169