Skip navigation

Książki/rozdziały (WPiA) : [210] Strona domowa kolekcji

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne powiadomienia o nowościach RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 210
Data wydaniaTytułAutor
2018Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej : studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnychBiłgorajski, Artur; Chorążewska, Anna
2020Prawo do zabezpieczenia społecznego w aspekcie łagodzenia skutków bezrobociaRzepka, Michał
2018Zasada ochrony samorządności terytorialnej : studium konstytucyjneChorążewska, Anna
2018Rola komisji śledczych Rady Praw Człowieka w poszukiwaniu odpowiedzialności na przykładzie BurgundiMajos-Kwiatkowska, Magdalena
2017Świat sygnaturWidła, Tadeusz
2018Powszechny Przegląd Okresowy : szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta?Myl, Małgorzata
2018Powszechny system ochrony praw człowieka : zarys problematykiPółtorak, Magdalena; Topa, Ilona
2018Zasada nullum crimen sine lege w prawie międzynarodowymIwan, Dominika
2018Inicjatywy na rzecz pokoju i ochrony praw człowieka ONZ : sukcesy czy porażki?Kacała, Aleksandra
2020Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego a zasady otwierania i prowadzenia rachunków wspólnychZdebel, Marek
2020Wybrane aspekty funkcjonowania służby cywilnej we Francji : krótki rys historycznyZacharko, Lidia; Zacharko, Adrian
2020Sprzedaż przez syndyka udziału w nieruchomości : kilka uwag o zasadności nowelizacji art. 313 ust. 6 prawa upadłościowegoTorbus, Andrzej
2020Geneza regulacji wspólnotowych dotyczących zwolnień grupowychTorbus, Urszula
2020O prawie oficjalnym i prawie nieoficjalnym w teorii Leona PetrażyckiegoTkacz, Sławomir
2020Ewolucja regulacji prawnej w zakresie dodatkowego zatrudnienia pracownikówSzewczyk, Helena
2020Cztery kodyfikacje prawa karnego wojskowego II Rzeczypospolitej : sukcesy i porażkiSzczygieł, Tomasz
2020Powództwa przeciwegzekucyjne (opozycyjne i interwencyjne) jako środek ochrony w toku egzekucjiŚladkowski, Mariusz
2020Ewolucja przepisów kryminalizujących zachowania przeciwko dzieciom w polskich kodeksach karnych XX wiekuSitarz, Olga
2020Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego : uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 września 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 258/09Radecki, Gabriel
2020O znaczeniu poglądów Rudolfa Iheringa dla nauki prawa rzymskiego : uwagi poczynione na podstawie wspomnień pośmiertnych polskich romanistów z końca XIX wiekuNancka, Grzegorz
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 210