Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8004
Title: Geologia Jaskini Studnia w Kazalnicy w Tatrach Zachodnich
Authors: Szczygieł, Jacek
Keywords: geologia jaskiń; płaszczowina Czerwonych Wierchów; Studnia w Kazalnicy; Tatry Zachodnie
Issue Date: 2011
Citation: Acta Geographica Silesiana, T. 1 specjalny (2011), s. 73-77
Abstract: Jaskinia Studnia w Kazalnicy leżąca w Tatrach Zachodnich, nie była do tej pory kartowana geologicznie. W jaskini wykonano pomiary struktur geologicznych i obserwacje morfologiczne, określając genezę jaskini na proglacjalną przy dużym wpływie na jej kształt stektonizowania masywu. Ponadto uszczegółowiono wiedzę o przebiegu synkliny Organów opisując geometrię jej przegubu w Kazalnicy Miętusiej jako zębaty.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8004
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczygiel_Geologia_jaskini_Studnia_w_Kazalnicy.pdf749,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons