Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8006
Title: Confucian Thought Affecting Education in South-East Asian Countries vs. Socratic Education Philosophy in Western Countries
Authors: Juszczyk, Stanisław
Kim, Yong Deog
Keywords: Sokrates; Konfucjusz; kultura; edukacja; uczenie się; kraje zachodnie; kraje azjatyckie
Issue Date: 2017
Citation: Athenaeum, Vol. 56 (2017), s. 97-110
Abstract: Sokrates i Konfucjusz stanowią o fundamentach odpowiednio zachodniej i wschodniej cywilizacji i reprezentują bardzo różne wartości kulturowe oraz tradycje edukacyjne. Obaj filozofowie żyli około IV–V wieku przed naszą erą, lecz w bardzo różnych środowiskach społecznych i kulturowych. Różne czynniki kulturowe i społeczne w starożytnej Grecji i Chinach doprowadziły do różnych poglądów Sokratesa i Konfucjusza na uczenie się. Ich filozofie edukacji zostały poddane dyskusji na bazie celów edukacji, zawartości merytorycznej, procesu nauczania i natury współczesnej edukacji. W opisanych badaniach użyto metodę hermeneutyczną, zwaną inaczej interpretacją tekstów literackich (tutaj naukowych), z tego powodu badania mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą cech współczesnej edukacji w obu kulturach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8006
ISSN: 1505-2192
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juszczyk_Confucian_Thought_Affecting.pdf427,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons