Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8009
Title: Language-Testing Ideology from an ELF Perspective – Scheme of a Study
Authors: Szymańska-Tworek, Aleksandra
Keywords: język angielski jako lingua franca; lingua franca; stażyści; koncepcja testowania; postrzeganie; tutoring; kształcenie; języki obce; edukacja komplementarna
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Gabryś-Barker, R. Kalamarz (red.), "Ocenianie i pomiar biegłości językowej : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne" (S. 207-217). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W ciągu ostatnich dwóch dekad rozwinęła się żywiołowa dyskusja koncentrująca się wokół związków pomiędzy koncepcją języka angielskiego, rozumianego jako lingua franca (ELF), a koncepcją ewaluacji umiejętności językowych. Jednym z głównych argumentów powtarzających się w tej dyskusji pozostaje twierdzenie, że tak fundamentalna zmiana w postrzeganiu języka angielskiego wymaga również zmian w koncepcji testowania. Jednocześnie oponenci tego stanowiska uważają włączenie koncepcji ELF do praktyk ewaluacji umiejętności językowych za niemożliwe, ponieważ realia testowania nie przystają w wielu aspektach do nowego paradygmatu. Autorka niniejszego artykułu stawia sobie więc za zadanie omówienie wybranych zagadnień związanych z tą debatą z perspektywy badacza oraz nauczyciela. W końcowej części artykułu autorka formułuje zarys szerszych badań mających na celu analizę odbioru koncepcji ELF wśród grupy młodych nauczycieli-stażystów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8009
ISBN: 978-83-226-3053-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymanska-Tworek_Language-testing_ideology_from_an_ELF_perspective.pdf550,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons