Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8028
Title: Psychological determinants of civic engagement
Authors: Plecka, Danuta
Turska-Kawa, Agnieszka
Keywords: społeczeństwo obywatelskie; psychologiczne uwarunkowania; młodzi ludzie
Issue Date: 2017
Citation: Athenaeum, Vol. 56 (2017), s. 268-283
Abstract: Integralną częścią dyskursu społecznego są dyskusje podejmujące kwestie mobilizacji obywateli do czynnego budowania społeczeństwa obywatelskiego. Badacze zadają pytania o czynniki kształtujące postawy proobywatelskie oraz o te, które je umacniają. Dyskusje te w szczególności dotyczą młodych obywateli, bowiem to właśnie oni wyznaczają kierunek zmian. Niniejszy artykuł prezentuje badanie wpisujące się w nurt poszukiwań psychologicznych uwarunkowań zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi. Wśród tych uwarunkowań zwrócono uwagę na dwie zmienne motywacyjne – poczucie własnej skuteczności oraz dyspozycyjny optymizm, jak również zdiagnozowano strukturę wartości jednostek o różnym poziomie zaangażowania obywatelskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8028
ISSN: 1505-2192
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plecka_Psychological_determinants_of_civic.pdf436,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons